Petrodollar

Dollar tjänade genom handel av olja.

Läs mer om petrodollar på wikipedia. Det finns även en hypotes om dollar och krig.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!