Ny föreläsning – Spionfabriken Sverige!

Här kommer då den efterlängtade och ocensurerade sanningen om de svenska företagsintressen och personer som mer än något annat format vår historia under 1900-talet fram till idag.

Detta genom att ha omsatt sina idéer i praktisk handling ur ett enskilt vinstmaximeringsperspektiv och där inget pris i mänskligt lidande har ansetts vara för högt.

Carl tar oss elegant igenom den första halvan av förra århundradet och framväxten av den djupa staten med sitt underrättelsetjänstkollektiv som kärnan för den operativa strategiska geopolitiska planeringen genom sitt informationsförsteg, något som mer än något annat präglat den verklighet vi lever i idag.

Följ med oss på denna tidsresa där han kopplar samman historiska skeenden såsom släkter vid namn Palme, Wallenberg, Hambro, Warburg, Dulles, Roosevelt etc. med sin start vid det första revolutionsförsöket i Ryssland 1905.

En föreläsning för den vetgirige, och en föreläsning som kommer skapa de ringar på vattnet som i sin tur kommer leda an till den större förståelse som krävs för att vi skall kunna orientera oss mot en bättre framtid för oss alla!

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!