Carl Norberg – Hur spelar USA ut Ericsson med hjälp av Kina?

Vad har hänt i världen denna vecka innan påsk? Trump säger exempelvis att Obama vet något om Joe Biden. Något är extra märkligt just nu med de tvivelaktiga organisationerna WHO och FN.

Mobilspårningar ska tillåtas ”helt plötsligt”. Telekom-etablering historiskt och Djupa statens påverkan.

Sen blir det en ekonomisk genomgång: Överskuldsättning i ett skuldmättat globalt valutafinansiellt system. Skuld är principvärdet för valutan, enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Centralbankerna monetariserar skulden, dammsuger finansmarknaderna och börjar nu även att bokföra sina egna skulder som tillgångar.

Geopolitik därefter: Saudiarabien och Mohammed Bin Salman har spelat högt och skickligt. Samarbetet med Putin om oljan. Situationen splittar de överstatliga organisationerna. Finns det ett visst mått av girighet med i bilden? Ett exempel med SEB och handel i dollarvaluta. Finansinspektionen sköt upp sitt beslut om SEB till juni.

En del blir stressade och börjar prata om fängelser och våldsamma lösningar, vilket naturligtvis skulle spela Djupa staten direkt i händerna. Att hetsa på det sättet hjälper ingen!

På bredare front kommer nu kritiken mot det Amerikanska säkerhetsintresset Ericsson, som kan orsaka ”skadlig cyberaktivitet som möjliggör ekonomiska störningar och felaktiga amerikanska kommunikationer”… eller det var ju Kina det handlade om! Tur att Huawei och Ericssons verksamheter är diametralt motsatta.

Tillbaks till Joe Biden med sina presidentambitioner. Med tanke på hans förehavanden i Kina och Ukraina, vad kommer att hända?

Det blir en genomgång av Djupa staten i Saudiarabien, från ursprunget i City of London och hur Wahhab och Huset Saud används i polariseringssyfte långt innan Israels existens.

Till sist, en rapport om 11 september är släppt, där byggnad 7 bevisligen har tagits ner genom kontrollerad sprängning.

Tack för den stora tillströmningen! Så många människor som möjligt måste förstå allt detta, och se igenom den dimma som sprids ut av ägardirektivstyrd media. Dela vidare!

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!