Gatuparlament – Kristianstad 19 maj 2018

Som en del i vår upplysning om det finansiella systemet pratar vi på gator och torg om grundproblemet i samhället. Denna gång var det härligt väder och medborgarna i Kristianstad fick en god portion information om hur betalmedel fungerar i…

Sammanfattning av det finansiella systemet

Betalmedel i digital form skapas som räntebelastade krediter och har sedan kreditavregleringarna 1985 blivit enklare att utfärda när stat, kommun eller privatpersoner tar ett lån av privatägda banker - alltså när en skuldhandling skrivs